เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2561 ]209
2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน [ 1 ก.ย. 2561 ]190
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแห่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]255
4 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ม.ค. 2560 ]72
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]307
6 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]246
7 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ม.ค. 2559 ]369
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2559 ]262
9 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]389
10 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลาดเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 14 ต.ค. 2557 ]410
 
หน้า 1|2