เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2564 ]2
2 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]2
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]2
4 ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" เทศบาลตำบลท่าช้าง [ 8 ม.ค. 2562 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]2
6 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" [ 3 ม.ค. 2562 ]2
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแห่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]2
8 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ม.ค. 2560 ]2
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]2
10 โครงการฝึกอาชีพอบรมอาชีพ และให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี ปีงบประมาณ 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]2
 
หน้า 1|2