เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


เยี่ยมผู้สูงอายุกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง ครั้งที่2 ประจำปี2562


กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้างนำโดยผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลท่าช้าง ออกเยี่ยมเยียน บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต และมอบถุงเยี่ยมแก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562