วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการเสียงไร้สาย (บริเวณบ้านนายวิเชียร เพิ่มพูล) หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้เก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อธงและขาเสียบเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค ๔๘๙ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อจัดหาสื่อ-วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน(ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง